Yer altı nedir?

1. Gizli ve zararlı (çalışma)
2. Yerin yüzeyi altındaki bölümü

Cümle içinde kullanımı

Yer altı faaliyeti.
Burası soğuk, ıslak bir yer altı odası...
- M. Şevket Esendal